Ranglerock har ikkje eigen festivalcamp, men moglegheitene for overnatting er likevel mange.

Hotell
Festivalen vert arrangert midt i Bryne sentrum, mange vel derfor å overnatta på eit av hotella i nærleiken:
Hotell Jæren
Bryne Kro og Hotell

Camping
På Jæren finn du fleire campingplassar, dei fleste plassert rett i nærleiken av ei av dei mange fine strendene på Jæren. Meir informasjon om camping finn du på www.regionstavanger.com.