Overnatting

Ranglerock har ikkje eigen festivalcamp, men moglegheitene for overnatting er likevel mange.

 

Hotell
Festivalen vert arrangert midt i Bryne sentrum, mange vel derfor å overnatta på eit av hotella i nærleiken:

  • Hotell Jæren
  • Bryne Kro og Hotell

 

Camping
På Jæren finn du fleire campingplassar, dei fleste plassert rett i nærleiken av ei av dei mange fine strendene på Jæren. Meir informasjon om camping finn du på www.regionstavanger.com