Ranglerock arrangerer familiefestivalen Rangling for småsporvar. Det blir igjen ein ettermiddag med konsertar og aktivitetar for barn, familie, små og store, i parken utanfor Garborgsenteret. Det blir fleire artistar og meir info kjem her etter kvart.

Småsporvane treng frivillige, alt frå styremedlem til is-sjef, leikesjef, plakatopphengar, trivselsvakt og så vidare. Send epost til ranglerock@ranglerock.no eller ta kontakt med Sporvasjef Omund Norheim (975 68 323) om du vil vera med.