Ranglerock blir arrangert med støtte frå

kulturraadet_sort

JSB 0001 SG Logo-01

Mellombels_original (nedskalert)

aktiv logo stor

Kiwi Ålgård

og i samarbeid med

vaa_logo

Westco miljø - Sidestilt

bekkstudio

Jprint

Stensland & Byberg

Jordbærpikene Bryne

avis_1cs_pos - Copy