Styret har teke den strålande avgjersla om å arrangera årets festival, sjølv om han blir noko annleis og tilpassa Covid-19-situasjonen.

Det vil dessverre ikkje vera lov med så mykje rangling dette året. Me har likevel tinga mange glimrande artistar og band. Hald av helga og følg med for nyhende om kven som skal spela og korleis du kan sikra deg ein av dei alt for få billettane.