Det er 18-års aldersgrense og legitimasjonsplikt under Ranglerock.

Dersom du er under 18 år, slepp du likevel inn på festivalområdet så lenge du har med deg verje.

Dette må særskilt avtalast på førehand, og den mindreårige må vera i følge med minimum éin person over 25 år. Ein bør møta opp på arrangementet 15 minutt før dørene opnar og bli presentert for dei som arbeider, og i tillegg underteikna verjekontrakt før ein får tilgang til arrangementet.

Desse reglane gjeld:

  • Personar under 18 år må ha verje med seg på Ranglerock.
  • Personar under 18 år skal til ei kvar tid vera saman med og under oppsyn av sine føresette/verjer.
  • Verja må vera over 25 år.
  • Verja må vera edru medan dei under 18 år er tilstades.
  • Verja kan ha med seg inntil to personar under 18 år.
  • Send namn og fødselsdato på den/dei under 18 år og verja sitt namn og telefonnummer til ranglerock@ranglerock.no før festivalhelga.
  • Ver venleg å gje beskjed til vakter om noko ikkje er som det skal vera.
  • Det er viktig å beskytta barn (og vaksne) sine øyrer med øyreproppar.
  • Verje og personar under 18 år blir merka med til dømes billettband med ein særskilt farge.

Me gjer merksam på at Ranglerock berre slepp inn eit avgrensa tal personar under 18 år.

Misbruk av ordninga fører til politimelding.