Det er 18-års aldergrense og legitimasjonsplikt under Ranglerock.

Dersom du er under 18 år, slepp du likevel inn på festivalområdet så lenge du har med deg verge. Desse reglane gjeld:

  • Personar under 18 år må ha verge med seg på arrangement
  • Vergen må vera edru medan dei under 18 år er tilstades
  • Vergen må vera over 25 år
  • Vergen kan ha med seg opptil to personar under 18 år
  • Send namn på person(ar) under 18 år og namn på verge til ranglerock@ranglerock.no i forkant av festivalen

Me gjer merksam på at Ranglerock berre slepp inn eit avgrensa tal personar under 18 år.